Strona główna
 
Dziś czwartek, 21 marca 2019 r, imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira

Informacja dotycząca wymiany i montażu wodomierzy mieszkaniowych

Zarząd Spółdzielni „Wspólny Dom” w Szczecinie, uprzejmie informuje, że w związku z upływem okresu ważności cechy legalizacyjnej wodomierzy i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych ( Dz.U. Nr 5 poz.29 z 24 stycznia 2008 r.) Spółdzielnia przystępuje do wymiany wodomierzy mieszkaniowych w Państwa lokalach mieszkalnych. Dotychczasowe wodomierze zostaną zastąpione przez nowe z ważną cechą legalizacyjną i zamontowanym modułem do radiowego przekazywania danych.Dostawę i montaż ww. wodomierzy powierzono spółce „TECHEM” Techniki Pomiarowe Sp. z o. o os. Lecha 121 w Poznaniu Odział w Szczecinie przy ul. Gen. Dąbrowskiego 38-40.
Informacje o terminach wymiany wodomierzy zostały opublikowane poniżej jak również wywieszone na klatkach schodowych i wejściach do budynków. Spółdzielnia informuje, iż niezbędnym warunkiem do przeprowadzenia wymiany i montażu wodomierzy jest Państwa obecność w mieszkaniach. W związku z tym, Spółdzielnia mając na uwadze poszanowanie czasu mieszkańców wyznaczy dla każdego budynku dwa terminy wymiany. Każda grupa monterska będzie zobowiązana do sporządzenia protokołu zawierającego dane o stanie wskazań nowych jak i demontowanych wodomierzy. Obowiązkiem właściciela lokalu ( użytkownika) będzie przekazanie starych wodomierzy grupie monterskiej, co zostanie potwierdzone ww protokole. Protokół zostanie podpisany przez montażystę oraz osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu albo osobę pełnoletnią upoważnioną do potwierdzenia montażu i wydany jej w jednym egzemplarzu.
Koszty związane z wymianą i montażem wodomierzy pokryte zostaną ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym Spółdzielni. W związku z tym, montażyści nie są uprawnieni do pobierania z tego tytułu jakichkolwiek opłat od mieszkańców.
Mieszkańcy, którzy z przyczyn losowych nie będą mogli udostępnić swoich lokali w wyznaczonych przez Spółdzielnię terminach, proszeni są o skontaktowanie się z Administracją Osiedla.


© 2018-04-03 08:00:11

Czytano 1413 razy.


  Strona glówna | O spółdzielni | Aktualności | Oferta spółdzielni | Działanośc społeczno-kulturalna | Statut Spółdzielni | Regulaminy | Lokale użytkowe do wynajęcia | Przetargi | Galerie fotografii | Historia spółdzielni | Rada Nadzorcza | Zarząd | Telefony kontaktowe | Kontakt | Dodatki mieszkaniowe | Rachunki bankowe |


 Wirtualna podróż »
 
 
  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNY DOM" W SZCZECINIE
ul. Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin, CENTRALA telefon (091) 423-10-51 (7), fax (091) 422-20-80
Projekt
i wykonanie:
projektowanie stron www Szczecin, panoramy
 
 
© 2005 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone                

Hosting i swiatlowodowy Internet zapewnia: LanTech - Systemy Teleinformatyczne