Strona główna
 
Dziś wtorek, 14 lipca 2020 r, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólny Dom" w Szczecinie

W dniach 03, 05 oraz 07.06.2019 roku odbyło się WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WSPÓLNY DOM” W SZCZECINIE.Zebranie przebiegało z następującym porządkiem obrad:

I i II część Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Prezydium.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Części Walnego Zgromadzenia oraz jej zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Wniosków.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2018 oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok.
9. Informacja dotycząca realizacji inwestycji polegającej na budowie ośmiokondygnacyjnego budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Chopina nr 24 w Szczecinie w systemie deweloperskim.
10. Dyskusja w sprawach wymienionych w punktach 7,8 i 9.
11. Głosowanie Części Walnego Zgromadzenia nad podjęciem uchwał w sprawach:
a. przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 r.,
b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2018,
c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018,
d. podziału nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej Spółdzielni w 2018 r.,
e. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2019 r.,
f. udzielania upoważnienia Zarządowi Spółdzielni do budowy ośmiokondygnacyjnego budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul. Chopina nr 24 w systemie deweloperskim,
g. udzielenia zgody Zarządowi Spółdzielni na ustanowienie i odpłatne zbycie prawa odrębnej własności do lokali wybudowanych w ośmiokondygnacyjnym budynku mieszkalno-usługowym położnym przy ul. Chopina nr 24 w Szczecinie,
h. zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego część działki nr 52/1 przy ul. J.U. Niemcewicza 26 w Szczecinie na rzecz Gminy Miasto Szczecin.
i. zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego część działki nr 5/13 przy ul. Bł. W. Kadłubka 28 – 30a w Szczecinie na rzecz Gminy Miasto Szczecin
j. zbycia prawa własności gruntu stanowiącego część działki nr 5/18 przy ul. Bł. W. Kadłubka 31 w Szczecinie na rzecz Gminy Miasto Szczecin.
k. zbycia prawa własności gruntu stanowiącego część działki nr 5/17 przy ul. Bł. W. Kadłubka 32 w Szczecinie na rzecz Gminy Miasto Szczecin.
l. ustanowienia i zbycia prawa odrębnej własności 5 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 350,8 m2 przy ul. Wilczej 1e, 1f, 1g w Szczecinie.
m. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2018 rok.
12. Przyjęcie sprawozdania Komisji Wniosków.
13. Zamknięcie obrad.

III Część Walnego Zgromadzenia:

Punkty od 1-11 porządku obrad III Części Walnego Zgromadzenia są tożsame z punktami od 1-11 porządku obrad I i II Części Walnego Zgromadzenia.

W porządku obrad III Części Walnego Zgromadzenia po punkcie 11 dodaje się punkty o następującym brzmieniu:
12. Przerwa (15 minut).
13. Ogłoszenie wyników głosowania III Części Walnego Zgromadzenia nad podjęciem uchwał w sprawach wymienionych w pkt. 11, podsumowanie wyników głosowania wszystkich części Walnego Zgromadzenia nad podjęciem uchwał w sprawach wymienionych w pkt. 11 i ogłoszenie czy uchwały zostały podjęte.
14. Przyjęcie sprawozdania Komisji Wniosków.
15. Zamknięcie obrad.

Poniżej przedstawiamy materiały, które były przedmiotem obrad:


 • Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia
 • Informacja dotycząca realizacji inwestycji polegającej na budowie ośmiokondygnacyjnego budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Chopina 24 w Szczecinie w systemie deweloperskim.
 • Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia z dnia 07.06.2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółdzielni do budowy ośmiokondygnacyjnego budynku mieszkalno - usługowego przy ul. F. Chopina 24 w Szczecinie, w systemie deweloperskim
 • Uchwała nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 07.06.2019 r. w sprawie udzielenia zgody Zarządowi Spółdzielni na ustanowienie i odpłatne zbycie prawa odrębnej własności w ośmiokondygnacyjnym budynku mieszkalno - usługowym przy ul. F. Chopina 24 w Szczecinie
 • Uchwała nr 8 Walnego Zgromadzenia z dnia 07.06.2019 r. w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego część działki nr 52/1 przy ul. J. U. Niemcewicza 26, 26a w Szczecinie
 • Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 07.06.2019 r. w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólny Dom" w Szczecinie może zaciągnąć w 2019 r.
 • Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia z dnia 07.06.2019 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólny Dom" w Szczecinie za okres od stycznia 2018 do grudnia 2018 r.
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 rok
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 roku
 • Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2018 rok
 • Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok.
 • Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia z dnia 07.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności SPóldzielni Mieszkaniowej "Wspólny Dom" w Szczecinie za 2018 rok.
 • Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 07.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólny Dom" w Szczecinie za rok 2018.
 • Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 07.06.2019 r. w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.
 • Uchwała nr 15 Walnego Zgromadzenia z dnia 07.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.
 • Uchwała nr 9 Walnego Zgromadzenia z dnia 07.06.2019 r. w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego część działki nr 5/13 przy ul. Bł.W. Kadłubka 28-30a w Szczecinie na rzecz Gminy Miasto Szczecin
 • Uchwała nr 10 Walnego Zgromadzenia z dnia 07.06.2019 r. w sprawie zbycia prawa własności gruntu stanowiącego część działki nr 5/18 przy ul. Bł. W. Kadłubka 31 w Szczecinie, na rzecz Gminy Miasto Szczecin
 • Uchwała nr 11 Walnego Zgromadzenia z dnia 07.06.2019 r. w sprawie zbycia prawa własności gruntu stanowiącego część działki nr 5/17 przy ul. Bł. W. Kadłubka 32 w Szczecinie, na rzecz Gminy Miasto Szczecin
 • Uchwała nr 12 Walnego Zgromadzenia z dnia 07.06.2019 r. w sprawie ustanowianie i zbycia prawa odrębnej własności 5 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 350,80m2 przy ul. Wilczej1E, 1F, 1G w Szczecinie
 • Uchwała nr 13 Walnego Zgromadzenia z dnia 07.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.
 • Uchwała nr 14 Walnego Zgromadzenia z dnia 07.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
 • Uchwała nr 15 Walnego Zgromadzenia z dnia 07.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.
 • Protokół I części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólny Dom" w Szczecinie z dnia 03.06.2019 r.
 • Protokół II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólny Dom" w Szczecinie z dnia 05.06.2019 r.
 • Protokół III części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólny Dom" w Szczecinie z dnia 07.06.2019 r.
 • © 2019-05-09 11:57:21

  Czytano 2392 razy.


    Strona glówna | O spółdzielni | Aktualności | Oferta spółdzielni | Działanośc społeczno-kulturalna | Statut Spółdzielni | Regulaminy | Lokale użytkowe do wynajęcia | Przetargi | Galerie fotografii | Historia spółdzielni | Rada Nadzorcza | Zarząd | Telefony kontaktowe | Kontakt | Dodatki mieszkaniowe | Rachunki bankowe |


     Wirtualna podróż »
   
   
    SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNY DOM" W SZCZECINIE
  ul. Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin, CENTRALA telefon (091) 423-10-51 (7), fax (091) 422-20-80
  Projekt
  i wykonanie:
  projektowanie stron www Szczecin, panoramy
   
   
  © 2005 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone                

  Hosting i swiatlowodowy Internet zapewnia: LanTech - Systemy Teleinformatyczne