Strona główna
 
Dziś niedziela, 22 września 2019 r, imieniny: Maury, Milany, Tomasza

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólny Dom" w Szczecinie ul. Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólny Dom" w Szczecinie za lata 2019, 2020.W ofertach należy przedstawić:

1/ cenę wykonania usługi obejmującą badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i rok 2020,

2/ aktualny odpis wpisu na listę firm audytorskich,

3/ spełnienie kryteriów prowadzonej działalności, określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym – Dz.U. 2019, poz.1421,

4/ aktualną polisę ubezpieczenia prowadzenia działalności,

5/ metody i harmonogram prac badania sprawozdań finansowych,

6/ dokumenty poświadczające doświadczenie w przedmiocie zamówienia, w szczególności w spółdzielniach mieszkaniowych (w tym listę referencyjną),

7/ określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie sprawozdań z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.Oferty prosimy składać pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WSPÓLNY DOM” w SZCZECINIE za lata 2019, 2020” w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie, do dnia 16.09.2019.

Termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i wydania opinii

- za rok 2019 do 16 marca 2020 roku,

- za rok 2020 do 15 marca 2021 roku.


Rada Nadzorcza Spółdzielni zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oraz odstąpienia od wyboru
oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowo-prawnych.


Adres do składania zapytań dotyczących zaproszenia do składania ofert – elipinska@wdom.pl


© 2019-08-19 09:13:19

Czytano 159 razy.


  Strona glówna | O spółdzielni | Aktualności | Oferta spółdzielni | Działanośc społeczno-kulturalna | Statut Spółdzielni | Regulaminy | Lokale użytkowe do wynajęcia | Przetargi | Galerie fotografii | Historia spółdzielni | Rada Nadzorcza | Zarząd | Telefony kontaktowe | Kontakt | Dodatki mieszkaniowe | Rachunki bankowe |


 Wirtualna podróż »
 
 
  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNY DOM" W SZCZECINIE
ul. Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin, CENTRALA telefon (091) 423-10-51 (7), fax (091) 422-20-80
Projekt
i wykonanie:
projektowanie stron www Szczecin, panoramy
 
 
© 2005 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone                

Hosting i swiatlowodowy Internet zapewnia: LanTech - Systemy Teleinformatyczne