Historia spółdzielni

Historia Spółdzielni Mieszkaniowej „WSPÓLNY DOM” w Szczecinie

Spółdzielnia nasza, nosząca pierwotnie nazwę – Międzyzakładowa Spółdzielnia Pracowników Handlu – powstała 16 października 1958 roku z inicjatywy 23 przedsiębiorstw handlowych, będących założycielami. 6 listopada 1958 roku Statut Spółdzielni został wpisany do rejestru sądowego pod numerem 1467, a terenem działania Spółdzielni określono miasto Szczecin.

Pierwsze mieszkania Spółdzielnia przekazała swoim członkom już w 1960 roku, nabywając od Miejskiej Rady Narodowej budynek zlokalizowany u zbiegu ulic Kołłątaja i Niemcewicza. Był to budynek z 24 mieszkaniami o łącznej powierzchni 1.307 m2.

Pierwsze efekty rzeczowe własnego inwestowania uzyskaliśmy w latach 1961-1962 oddając do użytku 92 mieszkania i 23 garaże na pierwszym osiedlu mieszkaniowym „Herbowa”, obejmującym budynki przy ul. Herbowej, a następnie na osiedlu „Świerczewskie”.

W 1963 roku rozpoczęliśmy budowę trzeciego osiedla przy ul. Mieszka I i Al. Powstańców Wlkp. Powstały wówczas trzy punktowce – pierwsze tego rodzaju obiekty budowlane w Szczecinie, a także część budynków pięciokondygnacyjnych. W latach 1964-68 podjęliśmy budowę osiedla w Niecce Niebuszewskiej, które otrzymało nazwę „Piastowskie”.

Na 10 lecie działalności zasoby mieszkaniowe naszej Spółdzielni obejmowały 2.447 mieszkań na terenie pięciu osiedli mieszkaniowych. 16 października 1968 roku Zebranie Przedstawicieli naszej Spółdzielni, która od 1962 roku nosiła już nazwę „Wspólny Dom” w Szczecinie , podjęto uchwałę o połączeniu się ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Bałtyk”. W ten sposób nasza Spółdzielnia stała się jedną z większych spółdzielni mieszkaniowych w kraju, a największą na terenie województwa szczecińskiego. Dla potrzeb członków byłej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk” podjęto rozbudowę osiedla mieszkaniowego na Drzetowie.

1 maja 1969 roku weszła w życie uchwała Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego o rejonizacji terenów działania spółdzielni mieszkaniowych w Szczecinie. Ustalono, że terenem działania naszej Spółdzielni jest północny rejon miasta. W myśl tych ustaleń Spółdzielnia nasza została zobligowania do przekazania zasobów mieszkaniowych znajdujących się poza zasięgiem wyznaczonego rejonu. Zgodnie z tymi wytycznymi osiedle „Herbowa” przejęła Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kotwica” a osiedle „Świerczewskie”- Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Nasza Spółdzielnia na tej samej zasadzie przejęła od Spółdzielni „Kotwica” teren pod budowę nowego osiedla „Zamoyskiego”.

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych nastąpił dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego wznoszonego z tzw. wielkiej płyty. Rozpoczęliśmy wówczas budowę osiedli: „Arkońskie”, „Książąt Pomorskich” i „Bp. Bandurskiego”. Kontynuowaliśmy rozbudowę osiedli „Piastowskie” i „Drzetowo”.

Oddawaliśmy sukcesywnie realizowane placówki kulturalno-oświatowe: Dom Kultury przy ul. Św. Marcina 2 (1972), Ośrodek Kultury „Saniga” przy ul. Chopina, Klub Złotego Wieku przy ul. Ks. Zofii. W lutym 1978 r. Zarząd Spółdzielni przeniósł się do nowej siedziby w wieżowcu przy ul. J.U. Niemcewicza 26.

W latach dziewięćdziesiątych Spółdzielnia odeszła od technologii wielkiej płyty i powróciła do wypróbowanej metody tradycyjnej, stosującej szeroko materiały ceramiczne. Powstały wówczas budynki przy ulicach: Przyjaciół Żołnierza, Łuczniczej, Kazimierza Królewicza, Cegielskiego, Gęsiej i Zbyszka z Bogdańca z mieszkaniami o wysokim standardzie. Wymóg ten zachowały również budowane od 2001 roku budynki mieszkalne przy ulicach: Duńskiej, Kostrzewskiego i Złotowskiej w ramach tzw. podosiedla Warszewo-Stoki.

Aktualnie zasoby mieszkaniowe Spółdzielni obejmują 186 budynków mieszkalnych, w tym: 176 budynków wielorodzinnych, w tym: 54 budynki wysokie (powyżej 9 kondygnacji), 87 budynków średniowysokich (5 – 9 kondygnacji) oraz 35 budynków niskich (do 4 kondygnacji) oraz 10 budynków jednorodzinnych. W obiektach tych znajduje się ponad 12 tysięcy mieszkań o powierzchni użytkowej ponad 595 tys. m2p.u., w których mieszka około 22 tysiące osób.

Spółdzielnia posiada również 254 lokale użytkowe i 1243 garaże oraz włada terenami o obszarze ponad 90 ha. Ponadto Spółdzielnia zarządza 4613 mieszkaniami w budynkach wielorodzinnych, których właścicielom Spółdzielnia przekazała prawo odrębnej własności mieszkań zgodnie z ustawą z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, 332 garażami, w zdecydowanej większości o konstrukcji stalowej, posadowionych na działkach gruntowych dzierżawionych od Gminy Miasto Szczecin (teren przy ul. Drobiarskiej) oraz na działkach będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni przy ul. Rugiańskiej (67 garaży) i ul. Druckiego – Lubeckiego (6 garaży), Świętoborzyców (3 garaże) i Chopina (1 garaż) .

Porównanie stanu początkowego naszej Spółdzielni z aktualnym stanem daje obraz ogromu zadań zrealizowanych przez pracowników i liczną rzeszę społeczników działających w organach samorządowych Spółdzielni.

Obecnie w Spółdzielni wyodrębnionych jest terytorialnie 5 osiedli: Osiedle Arkońskie, Osiedle Bp. Bandurskiego, osiedle Drzetowo, Osiedle Książąt Pomorskich i Osiedle Piastowskie.

Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności