Oferty pracy

Inspektor ds. budowlanych

Zakres obowiązków:

Do zakresu obowiązków będzie należało m.in.:

– nadzór nad robotami ogólnobudowlanymi wykonywanymi przez podmioty zewnętrzne,

– dokonywanie odbiorów, dokumentowanie i rozliczanie robót,

– kontrola i weryfikacja protokołów odbioru pod kątem zgodności z umową, terminowości, zakresu rzeczowego i kwotowego,

– przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargów na roboty remontowe ogłaszanych przez Spółdzielnię

Nasze wymagania

– wykształcenie wyższe techniczne,

– staż pracy min. 5 lat,

– uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

– doświadczenie w sporządzaniu kosztorysów na roboty budowlane,

– biegła obsługa komputera i programów typu Microsoft Word, Microsoft Excel, Norma.

To oferujemy

– atrakcyjne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę

– możliwość pozyskania cennego doświadczenia oraz rozwoju zawodowego

– wymiar czasu pracy – 1 etat

Pisemne oferty (CV, list motywacyjny) prosimy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Szczecinie przy ul. Niemcewicza 26, pokój 113.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 422 72 05.


Inspektor ds. sanitarnych

Zakres obowiązków:

 • nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych wykonywanymi przez podmioty zewnętrzne,
 • dokonywanie odbiorów, dokumentowanie i rozliczanie robót,
 • kontrola i weryfikacja protokołów odbioru pod kątem zgodności z umową, terminowości, zakresu rzeczowego i kwotowego,
 • przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargów na roboty remontowe ogłaszanych przez Spółdzielnię,

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • staż pracy min. 5 lat,
 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych i wodociągowych bez ograniczeń,
 • doświadczenie w sporządzaniu kosztorysów na roboty budowlane,
 • biegła obsługa komputera i programów typu Microsoft Word, Microsoft Excel, Norma.

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość pozyskania cennego doświadczenia oraz rozwoju zawodowego,
 • wymiar czasu pracy – 1 etat.

Pisemne oferty (CV, list motywacyjny) prosimy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Szczecinie przy ul. Niemcewicza 26, pokój 113.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 422 72 05.


Konserwator hydraulik

Zakres obowiązków:

 • konserwacja instalacji wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania,
 • wykonywanie prac naprawczych na instalacjach wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania,
 • wykonywanie nowych odcinków instalacji wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania,
 • wykonywanie ogólnobudowlanych prac konserwacyjnych na osiedlu,
 • podstawowa obsługa węzłów cieplnych, przyłączy wody, kolektorów cieplnych, rozdzielaczy,

Nasze wymagania:

 • wykształcenie średnie kierunkowe, zawodowe lub kurs przygotowawczy do wykonywanego zawodu potwierdzony zaświadczeniem,
 • staż pracy – minimum 3 lata na podobnym stanowisku, w przypadku braku wykształcenia kierunkowego – minimum 5 lat i ukończony kurs przygotowawczy do zawodu,
 • doświadczenie w pracy w instalatorstwie lub budownictwie,
 • kreatywność i samodzielność,
 • umiejętność pracy w kilkuosobowym zespole,
 • posiadanie uprawnień eksploatacyjnych SEC lub SiMP będzie dodatkowym atutem,

Oferujemy:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasowym na umowę o pracę,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • możliwość wewnątrzzakładowego wsparcia socjalnego pracowników,
 • możliwość skorzystania z dodatkowych pakietów ubezpieczeń grupowych oraz pakietów sportowych dla pracowników.

Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni.

Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności