Przetargi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac pielęgnacyjnych zieleni na terenie Podosiedla Warszewo – Stoki.

Oferty należy składać do 15.12.2023 r.

Szczegóły zamówienia w załączonym pliku.Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na uszczelnienie szczeliny między blokami w budynku przy ul. Księżnej Elżbiety 35 i 37 w Szczecinie.

Oferty należy składać do 11.12.2023 r.

Szczegóły zamówienia w załączonym pliku.Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na uszczelnienie dachu budynku przy ul. Wilczej nr 1G w Szczecinie

Oferty należy składać do 11.12.2023 r.

Szczegóły zamówienia w załączonym pliku.Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na prace ogrodnicze polegające na wykonaniu nasadzeń 7 szt. drzew wraz z ich trzyletnią pielęgnacją na terenie Osiedla Piastowskiego

Oferty należy składać do 12.12.2023 r.

Szczegóły zamówienia w załączonym pliku.Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecin ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż systemu monitoringu wizyjnego obejmującego teren Podosiedla Warszewo – Stoki.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2023 r. o godzinie 800.

Szczegóły zamówienia w załączonym pliku.Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie przycięcia 21 sztuk drzew oraz szpaleru drzew na terenie Osiedla Piastowskiego.

Oferty należy składać do 11.12.2023 r.

Szczegóły zamówienia w załączonym pliku.Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie cięć sanitarnych i formujących 26 szt. drzew przy ul. Lompy, Cedyńskiej i Czcibora w Szczecinie.

Oferty należy składać do 08.12.2023 r.

Szczegóły zamówienia w załączonym pliku.Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie ogłasza przetargi nieograniczone na:

  1. Wykonanie wymiany głównych tablic rozdzielczych oraz podstaw bezpiecznikowych zabezpieczeń przedlicznikowych mieszkań w dwóch budynkach mieszkalnych przy ul. Bandurskiego nr nr 83-84 i 87-89. Projekt znajduje się pod adresem: https://drive.google.com/drive/folders/1VOPnGrohbb7JHuH5BIFLAnuV7AEKQ6qI?usp=drive_link Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2023 r. o godzinie 1000.
  2. Wykonanie wymiany kanalizacji podposadzkowej w piwnicach budynków mieszkalnych przy ul. Kormoranów nr nr 1, 7, 11, 17, 21, 27, 31, 37. otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2023 r. o godzinie 11.00.
  3. Wykonanie malowania klatek schodowych, korytarzy piwnic oraz pomieszczeń użytku wspólnego wraz z wymianą lamp oświetleniowych w budynku przy ul. Zbyszka z Bogdańca 7, 13 w Szczecinie. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2023 r. o godzinie 1200.
  4. Ubezpieczenie majątku Spółdzielni w 2024 roku. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.12.2023 r. o godzinie 1200.
  5. Wykonanie posadzek na balkonach i tarasach budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Chopina nr nr 18, 20 w Szczecinie. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2023 r. o godzinie 1200.

              Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.     

          Specyfikacje można pobrać w godz. 1000 – 1400  w siedzibie Spółdzielni przy ul. Niemcewicza 26 w Szczecinie w pokoju nr 107, tel. 91 422 72 05 wew. 339 lub poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczynSpółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na wymianę elewacyjnych taśm dylatacyjnych w budynku przy ul. Zakole 37 – 46 w Szczecinie.

Oferty należy składać do 04.12.2023 r.

Szczegóły zamówienia w załączonym pliku.Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności