Przetargi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu łazienki w Domu Kultury SANIGA przy ul. Chopina nr 22.

Oferty należy składać do 05.04.2023 r.

Szczegóły zamówienia w załączonym pliku.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu pokrycia koryta dachowego oraz obróbek komina w budynku przy ul. Chopina 8B.

Oferty należy składać do 31.03.2023 r.

Szczegóły zamówienia w załączonym pliku.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu okładziny balkonów w 5 mieszkaniach przy ul. Zakole 37-43

Oferty należy składać do 15.04.2023 r.

Szczegóły zamówienia w załączonym pliku.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na remont dachu papowego na garażu murowanym nr 28 przy ul. Wszystkich Świętych

Oferty należy składać do 07.04.2023 r.

Szczegóły zamówienia w załączonym pliku.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu dachu papowego na garażu murowanym nr 23 przy ul. Chopina 4.

Oferty należy składać do 07.04.2023 r.

Szczegóły zamówienia w załączonym pliku.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie rozbiórki fragmentu chodnika z wykonaniem częściowego remontu nawierzchni w rejonie budynku przy ul. Wiosny Ludów 24

Oferty należy składać do 31.03.2023 r.

Szczegóły zamówienia w załączonym pliku.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na remont fragmentu chodnika na szczycie budynku mieszkalnego przy ul. Zakole nr 47.

Oferty należy składać do 31.03.2023 r.

Szczegóły zamówienia w załączonym pliku.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na wymianę drzwi wejściowych do głównej komory zsypowej budynku przy ul. Bandurskiego 78 w Szczecinie.

Oferty należy składać do 31.03.2023 r.

Szczegóły zamówienia znajdują się w załączonym pliku.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na prace sanitarne, tj. zakup, montaż i podłączenie miski ustępowej oraz umywalki do pionu kanalizacyjnego w pomieszczeniu pralni przy ul. Dembowskiego 25 w Szczecinie.

Oferty należy składać do 24.03.2023 r.

Szczegóły zamówienia w załączonych plikach.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na montaż szlabanu na terenie parkingu przy ul. J. Zamoyskiego nr 4 w Szczecinie.

Oferty należy składać do 27.03.2023 r.

Szczegóły zamówienia w załączonym pliku.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie, ul. Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin ogłasza przetargi nieograniczone na:

 1. Wykonanie wymiany pionów instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z podejściami do armatury w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stalmacha nr 4 w Szczecinie. Projekt znajduje się pod adresem: https://drive.google.com/drive/folders/1PdBUTdbh03INO41qlNu7CBOAJpk_mKBt?usp=share_link Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2023 r. o godzinie 1000.
 2. Wykonanie remontu klatki, korytarzy piwnicznych i aneksu wejściowego budynku przy ul. Kostrzewskiego nr 28 w Szczecinie. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2023 r. o godzinie 1200.
 3. Wykonanie remontu kominów i dachu budynku mieszkalnego przy ul. Bartniczej nr 4 w Szczecinie. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2023 r. o godzinie 1000.

              Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.     

          Specyfikacje można pobrać w godz. 1000 – 1400  w siedzibie Spółdzielni przy ul. Niemcewicza 26 w Szczecinie w pokoju nr 107, tel. 91 814 31 39 lub poniżej. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług dot. zarządzania ruchem na drogach wewnętrznych położonych w strefach ruchu lub strefach zamieszkania zlokalizowanych na terenie Spółdzielni.

Zakres świadczonych usług:

 1. Dokonywanie co najmniej raz na 12 miesięcy przeglądów i analiz istniejącej organizacji ruchu pod względem bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności polegających m.in. na kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach podległych Spółdzielni.
 2. Dokonywanie co najmniej raz na 12 miesięcy kontroli na drogach podległych Spółdzielni (w tym organizacji ruchu dot. drogowego przewozu towarów niebezpiecznych – oznakowania, tras, parkingów), celem lustracji ich stanu i oznakowania.
 3. Dostarczania do siedziby Spółdzielni co najmniej raz na 12 miesięcy podpisanych wystąpień pokontrolnych (dot. wszystkich osiedli) zawierających m.in. informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach i sposobie ich usunięcia.

Wymagania:

 1. Podmiot składający ofertę cenową winien posiadać uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej do projektowania bez ograniczeń, przynależeć do okręgowej izby inżynierów budownictwa i posiadać ważne w okresie świadczonych usług ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

W skład terenów podległych Spółdzielni wchodzą: Os. Arkońskie,  Os. Bandurskiego, Os. Ks. Pomorskich, Os. Piastowskie, Os. Drzetowo. Granice terenów objętych kontrolą przedstawiono w załączonych plikach.

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji w zakresie obszarów objętych kontrolą są:

 • na Osiedlu Arkońskim – Kierownik Administracji Osiedla Pan Paweł Cieśla, tel. 91 452 43 82, e-mail: pciesla@wdom.pl,
 • na Osiedlach Bandurskiego i Drzetowo – Kierownik Administracji Osiedli Pan Maciej Stachel, tel 91 453 42 26, e-mail: mstachel@wdom.pl,
 • na Osiedlu Książąt Pomorskich – Kierownik Administracji Osiedla Pan Tomasz Luleczka, tel. 91 442 12 31, e-mail: tluleczka@wdom.pl,
 • na Osiedlu Piastowskim – Kierownik Administracji Osiedla Pan Mirosław Puc, 91 814 31 12, e-mail: mpuc@wdom.pl.

Spółdzielnia posiada projekty organizacji ruchu w formacie .pdf.

 • Okres świadczenia usług: 36 m-cy od daty podpisania umowy.
 • Płatność – 14 dni od dostarczenia do siedziby Spółdzielni wystąpień pokontrolnych i faktury.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: smwdom@wdom.pl do dnia 17.03.2023 r.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji w zakresie świadczonych usług jest Joanna Kacperska, tel. 91 814 31 09, e-mail: jkacperska@wdom.pl


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie płyty balkonowej na terenie Osiedla Arkońskiego

Oferty należy składać do 30.03.2023 r.

Szczegóły zamówienia w załączonym pliku.


Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności