Przetargi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie, ul. Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew na terenie Osiedla Piastowskiego.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.01.2022 r. o godzinie 1200.

Specyfikacje można pobrać w godz. 1000 – 1400  w siedzibie Spółdzielni przy ul. Niemcewicza 26 w Szczecinie w pokoju nr 107, tel. 91 814 31 39 lub poniżej. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie ul. Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin ogłasza przetargi nieograniczone na:

  1. Roboty budowlane polegające na wykonaniu parkingu osiedlowego w rejonie budynku przy ul. Kazimierza Królewicza nr nr 45-57 w Szczecinie. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.01.2022 r. o godzinie 1100.
  2. Wykonanie projektów budowlano – wykonawczych remontów balkonów budynków mieszkalnych przy ul. ul. Stalmacha nr nr 2, 4, 6, Willowej nr 10 w Szczecinie. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.01.2022 r. o godzinie 1000.
  3. Wymianę 2 dźwigów osobowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ofiar Oświęcimia nr 18 w Szczecinie. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.01.2022 r. o godzinie 1000.
  4. Wykonanie modernizacji i rozbudowy sieci komputerowej LAN w budynku usługowo – biurowym przy ul. J.U. Niemcewicza nr 26 w Szczecinie. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.01.2022 r. o godzinie 1200.

           Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.     

          Specyfikacje można pobrać w godz. 1000 – 1400  w siedzibie Spółdzielni przy ul. Niemcewicza 26 w Szczecinie w pokoju nr 107, tel. 91 814 31 39 lub poniżej. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn


Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności