Przetargi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie ul. Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin ogłasza przetargi nieograniczone na:

  1. Likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Św. Cyryla i Metodego nr nr 2,3 w Szczecinie. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2021 r. o godzinie 1100.
  2. Wykonanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami do budynku przy ul. Księżnej Anastazji nr nr 15 – 27 w Szczecinie. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2021 r. o godzinie 1200.
  3. Wykonanie remontu komór głównych zsypów w budynkach przy ul. Rynkowej nr nr 8 i 43 oraz remont rury zsypowej w budynku przy ul. Krasińskiego nr 92 w Szczecinie. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2021 r. o godzinie 1000.

           Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.     

Specyfikacje można pobrać w godz. 1000 – 1400  w siedzibie Spółdzielni przy ul. Niemcewicza 26 w Szczecinie w pokoju nr 107, tel. 91 814 31 39 lub poniżej.

Załącznik do specyfikacji do przetargu pkt 1


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie ul. Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin ogłasza przetargi nieograniczone na:

  1. Ubezpieczenie majątku Spółdzielni  w 2022 roku. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2021 r. o godzinie 1000.
  2. Opracowanie projektu technicznego modernizacji instalacji piorunochronnej pięciu budynków mieszkalnych na terenie Osiedla Piastowskiego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2021 r. o godzinie 1000.
  3. Wykonanie parkingu dla samochodów osobowych w rejonie budynku przy ul. Kazimierza Królewicza nr nr 45 – 57. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2021 r. o godzinie 1000.
  4. Rozbiórkę konstrukcji ozdobnej dachu budynku mieszkalnego przy ul. Zamoyskiego nr 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2021 r. o godzinie 1200.
  5. Roboty brukarskie, kamieniarskie i montaż altan śmietnikowych na terenie Osiedla Piastowskiego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2021 r. o godzinie 1200.
  6. Wykonanie rozbiórki istniejącej wiaty śmietnikowej oraz dostawę i montaż dwóch wiat śmietnikowych w rejonie budynków przy ul. Kazimierza Królewicza nr nr 3 – 15, 17 – 29. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.12.2021 r. o godzinie 1100.

           Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.     

Specyfikacje można pobrać w godz. 1000 – 1400  w siedzibie Spółdzielni przy ul. Niemcewicza 26 w Szczecinie w pokoju nr 107, tel. 91 814 31 39 lub poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie ul. Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin ogłasza przetargi nieograniczone na:

2. Wymianę instalacji elektrycznej WLZ wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy ul. Zakole nr nr 47 – 55. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2021 r. o godzinie 1000.

3. Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego remontu balkonów budynków mieszkalnych przy ul. ul. Chopina nr nr 6 – 8B, 10 – 12B i Wiosny Ludów nr 22. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2021 r. o godzinie 1200.

7. Wymianę instalacji elektrycznej wraz z montażem tablicy głównej w budynku handlowo – usługowym przy ul. Willowej nr 8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.12.2021 r. o godzinie 1100.

           Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.     

          Specyfikacje można pobrać w godz. 1000 – 1400  w siedzibie Spółdzielni przy ul. Niemcewicza 26 w Szczecinie w pokoju nr 107, tel. 91 814 31 39 lub poniżej. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn


Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności