Przetargi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie wzmocnienia żelbetowego podciągu w pomieszczeniu węzła c.o. przy ul. Willowej 8 w Szczecinie zgodnie z wytycznymi ekspertyzy technicznej opracowanej w październiku 2022 r. przez mgr inż. Przemysława Palenicę.

Oferty należy składać do dnia 07.12.2022 r.

Szczegóły zamówienia w załączonym pliku.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie zaprasza do składania ofert na sporządzenie projektów budowlanych przebudowy murów oporowych przed wejściami do komór zsypowych budynków położonych przy ul. Stalmacha 2, 4, 6 w Szczecinie.

Oferty należy składać do dnia 07.12.2022 r.

Szczegóły zamówienia w załączonym pliku.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie ogłasza przetargi nieograniczone na:

  1. Ubezpieczenie majątku Spółdzielni w 2023 roku. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2022 r. o godzinie 1100. UWAGA! Wprowadzono zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacja w załączniku.
  2. Wykonanie projektu modernizacji instalacji elektrycznej w budynku biurowym przy ul. J.U. Niemcewicza nr 26 w Szczecinie. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.12.2022 r. o godz. 1200.

           Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.     

          Specyfikacje można pobrać w godz. 1000 – 1400  w siedzibie Spółdzielni przy ul. Niemcewicza 26 w Szczecinie w pokoju nr 107, tel. 91 814 31 39 lub poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Oferta sprzedaży płyt typu jomb.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie oferuje do sprzedaży 72 całe oraz 8 połówek płyt betonowych typu jomb.

Płyty ułożone są w rejonie budynku przy ul. Przyjaciół Żołnierza 34 w Szczecinie. Kupujący winien we własnym zakresie je zdemontować oraz uporządkować teren po demontażu.

Zainteresowanych zakupem prosimy o kontakt z Kierownikiem Administracji Osiedla Bandurskiego Maciejem Stachelem: mstachel@wdom.pl, tel. 91 453 42 26 lub inspektorem ds. robót budowlanych Jarosławem Kąca: jkaca@wdom.pl, tel. 91 453 42 26.


Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności