WEBLOKATOR

19 maja, 2015

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie uprzejmie informuje, że od dnia 20.05.2010 r. wprowadziła możliwość zapoznawania się na bieżąco ze stanem salda opłat z tytułu utrzymania i eksploatacji lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży osobom posiadającym tytuły prawne do tych lokali za pośrednictwem strony weblokator.wdom.pl

Na stronie tej są zamieszczane aktualne informacje o wymiarze miesięcznych opłat z wyszczególnieniem składników opłat, o dokonanych z tego tytułu wpłatach oraz o saldzie konta.

Osoby zainteresowane przedmiotową usługą winny wypełnić deklarację zamieszczoną na stronie internetowej naszej Spółdzielni www.wdom.pl i złożyć ją w siedzibie Spółdzielni, lub wysłać na adres e-mail: weblokator@wdom.pl

Spółdzielnia w terminie 7 dni od daty złożenia w/w deklaracji przygotuje dla każdej zainteresowanej osoby nazwę użytkownika (login) oraz hasło pierwszego dostępu do konta. Informacje te osoby zainteresowane będą mogły odebrać w siedzibie Spółdzielni za okazaniem dowodu tożsamości.

Ponadto uprzejmie informujemy, że Spółdzielnia nie będzie ponosiła odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Państwa nazwy użytkownika i hasła osobom trzecim.

Informacje dodatkowe w sprawie strony internetowej weblokator.wdom.pl można uzyskać w siedzibie Spółdzielni (pokój 109) lub telefonicznie pod numerem (91) 814 31 17.

Poniżej zamieszczamy formularz wniosku o nadanie nazwy użytkownika i hasła dostępu oraz aktywowanie usługi weblokator.

Chcesz zobaczyć pozostałe aktualności?

Powrót do listy aktualności
Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności