Wymiana podzielników kosztów centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni

28 października, 2022

Uprzejmie informujemy, że począwszy od listopada br. w zasobach Spółdzielni będzie przeprowadzona wymiana podzielników kosztów centralnego ogrzewania.

Prace będą wykonywane przez firmę TECHEM Techniki Pomiarowe Sp. z o.o., Oddział Szczecin, ul. Chmielewskiego 22A na podstawie zawartej umowy nr 2/EE/08/2022 z dnia 18.08.2022 r. Montażyści będą się legitymowali stosownymi upoważnieniami podpisanymi przez przedstawiciela Wykonawcy Zarząd Spółdzielni i są zobowiązani do wykonania inwentaryzacji wszystkich grzejników (również nieopomiarowanych grzejników w łazienkach). Prosimy o udostępnienie wszystkich pomieszczeń, w których zamontowane są grzejniki.

Zdemontowane podzielniki zostaną pozostawione w Państwa lokalach. Prosimy o ich zachowanie przez okres 12 miesięcy dla celów rozpatrzenia ewentualnych reklamacji dotyczących rozliczenia kosztów ogrzewania.

Koszty związane z wymianą i montażem podzielników pokryte zostaną ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym Spółdzielni. W związku z tym, montażyści nie są uprawnieni do pobierania z tego tytułu jakichkolwiek opłat od mieszkańców.

Niewyrażenie zgody na montaż podzielników oraz nieudostępnienie we wskazanych terminach lokalu, będzie skutkować rozliczeniem przez Spółdzielnię w takim lokalu kosztów centralnego ogrzewania wg opłaty ryczałtowej.

Mieszkańcy, którzy z przyczyn losowych nie będą mogli udostępnić lokali w wyznaczonym przez Spółdzielnię terminie, proszeni są o skontaktowanie się z Administracją Osiedla w celu uzgodnienia dodatkowego terminu montażu podzielników.

Telefon kontaktowy do przedstawiciela firmy TECHEM Techniki pomiarowe: 91 887 75 23

Chcesz zobaczyć pozostałe aktualności?

Powrót do listy aktualności
Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności