Strona główna
 
Dziś wtorek, 21 września 2021 r, imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólny Dom" w Szczecinie

Informuje, że w dniach 24.08.2020 r., 25.08.2020 r. oraz 27.08.2020 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólny Dom" w Szczecinie z następującym porządkiem obrad:1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Prezydium.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Części Walnego Zgromadzenia oraz jej zdolności do podejmowania uchwał.
5. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni w celu reprezentowania ich w obradach Walnego Zgromadzenia.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Wybór Komisji Wyborczej.
8. Wybór Komisji Wniosków.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 r.
10. Prezentacja wcześniej zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej, głosowanie Części Walnego Zgromadzenia nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru składu Rady Nadzorczej na lata 2020-2023.
11. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok.
12. Przedstawienie wniosków z lustracji pełnej Spółdzielni za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.
13. Uchwalenie kierunków rozwoju Spółdzielni na lata 2020 - 2025.
14. Dyskusja w sprawach wymienionych w punktach: 9,11,13.
15. Głosowanie Części Walnego Zgromadzenia nad podjęciem uchwał w sprawach:
a. przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 r.,
b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2019,
c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019,
d. podziału nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej Spółdzielni w 2019 r.,
e. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2020 r.,
f. przyjęcia wniosków z lustracji pełnej Spółdzielni za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.,
g. zbycia prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1/14 przy ul. Rugiańskiej w Szczecinie na rzecz Gminy Miasto Szczecin,
h. zbycia prawa własności gruntu stanowiącego część działki nr 57/2 przy ul. Ks. Elżbiety 9-25 w Szczecnie na rzecz Gminy Miasto Szczecin,
i. uchwalenia kierunków rozwoju Spółdzielni na lata 2020 - 2025,
j. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2019 rok.
16. Ogłoszenie wyników głosowania Części Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych w pkt. 10 i pkt. 15.
17. Przyjęcie sprawozdania Komisji Wniosków.
18. Zamknięcie obrad.

Punkty od 1-15 porządku obrad III Części Walnego Zgromadzenia są tożsame z punktami 1-15 porządku obrad I i II Części Walnego Zgromadzenia.

W porządku obrad III Części Walnego Zgromadzenia po punkcie 15 dodaje się punkty o następującym brzmieniu:
16. Przerwa (15 minut).
17. Ogłoszenie wyników głosowania III Części Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych w pkt. 10 i pkt. 15, podsumowanie wyników głosowania wszystkich Części Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych w pkt. 10 i pkt.15 i ogłoszenie czy uchwały zostały podjęte.
18. Przyjęcie sprawozdania Komisji Wniosków.
19. Zamknięcie obrad.

Poniżej zamieszczamy materiały, które były przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.


 • Uchwala nr 14 w sprawie wyboru składu Rady Nadzorczej na kadencję w latach 2020 - 2023
 • Uchwała nr 7 w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1/14 przy ul. Rugiańskiej w Szczecinie na rzecz Gminy Miasto Szczecin
 • Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu - Zofii Onyśk
 • Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu - Marii Wrońskiej
 • Załącznik do projektu uchwały w sprawie zbycia prawa własności gruntu stanowiącego część działki nr 57/2 przy ul. Ks. Elżbiety 9 - 25 w Szczecinie na rzecz Gminy Miasto Szczecin
 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 r.
 • Uchwała nr 8 w sprawie zbycia prawa własności gruntu stanowiącego część działki nr 57/2 przy ul. Ks. Elżbiety 9-25 w Szczecinie na rzecz Gminy Miasto Szczecin
 • Uchwała nr 9 w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju Spółdzielni w latach 2020-2025
 • Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 r.
 • Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólny Dom" w Szczecinie w 2019 roku.
 • Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólny Dom" w Szczecinie za 2019 rok
 • Uchwała nr 4 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej
 • Informacja w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2020 roku
 • Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu - Adamowi Humienikowi
 • Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu - Tomaszowi Kościńskiemu
 • Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu - Tomaszowi Kościńskiemu
 • Informacja w sprawie podziału nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej Spółdzielni w 2019 r.
 • Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2019 rok
 • Wnioski z lustracji pełnej Spółdzielni za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.
 • Informacja na temat kierunków rozwoju Spółdzielni na najbliższe lata
 • Protokół z obrad I części Walnego Zgromadzenia SM "Wspólny Dom" w Szczecinie z dnia 24.08.2020 r.
 • Protokół z obrad II części Walnego Zgromadzenia SM "Wspólny Dom" w Szczecinie z dnia 25.08.2020 r.
 • Protokół z obrad III części Walnego Zgromadzenia SM "Wspólny Dom" w Szczecinie z dnia 27.08.2020 r.
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólny Dom" w Szczecinie w 2019 roku
 • Uchwała nr 5 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaka Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólny Dom" w Szczecinie może zaciągnąć w 2020 roku
 • Uchwała nr 6 w sprawie przyjęcia wniosku wynikającego z protokołu polustracyjnego dot. lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólny Dom" w Szczecinie
 • © 2020-07-20 10:43:14

  Czytano 3078 razy.


    Strona glówna | O spółdzielni | Aktualności | Oferta spółdzielni | Działanośc społeczno-kulturalna | Statut Spółdzielni | Regulaminy | Lokale użytkowe do wynajęcia | Przetargi | Galerie fotografii | Historia spółdzielni | Rada Nadzorcza | Zarząd | Telefony kontaktowe | Kontakt | Dodatki mieszkaniowe | Rachunki bankowe |


     Wirtualna podróż »
   
   
    SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNY DOM" W SZCZECINIE
  ul. Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin, CENTRALA telefon (091) 423-10-51 (7), fax (091) 422-20-80
  Projekt
  i wykonanie:
  projektowanie stron www Szczecin, panoramy
   
   
  © 2005 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone                

  Hosting i swiatlowodowy Internet zapewnia: LanTech - Systemy Teleinformatyczne